Make your own free website on Tripod.com

 1. รับน้ำฝนไว้ใช้ในบางส่วนของครัวเรือน เช่น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ ชำระล้างอื่น ๆ
 2. รินน้ำที่จะดื่มให้เพียงพอเท่าที่จะดื่มได้เท่านั้น
 3. ปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง ขณะที่กำลังขัดถู โกนหนวด หรือแปรงฟัน
 4. ก๊อกน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะประหยัดน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 5. อาบน้ำด้วยฝักบัว จะช่วยประหยัดน้ำ และใช้เวลาในการอาบน้ำน้อยลง
 6. ซ่อมแซมก๊อกน้ำที่รั่ว 1 หยดต่อนาที จะประหยัดน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 7. ใส่ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ในถังพักน้ำของชักโครก จะประหยัดน้ำได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 8. ซ่อมแซมชักโครกไม่ให้มีการรั่วไหล จะประหยัดน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 9. รักษาน้ำ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นกรด-ด่างเข้มข้น ในการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิว
 10. ใช้เครื่องซักผ้า เมื่อมีปริมาณผ้ามากพอ และเหมาะสมกับกำลังของเครื่อง
 11. เช็ดเศษอาหารในจานและบนโต๊ะด้วยผ้า แทนการใช้น้ำฉีด จะประหยัดน้ำได้ 18 ลิตร
 12. ห้ามทิ้งเศษอาหารและขยะ ลงในทางระบายน้ำ
 13. ล้างรถ โดยรองน้ำใส่ถัง และใช้ผ้าเช็ด
 14. กวาดขยะมูลฝอยหรือเศษดิน ฝุ่น ด้วยไม้กวาด ไม่ใช้น้ำฉีด
 15. เลือกปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก โดยสอบถามก่อนซื้อ หรือปลูก
 16. ใช้น้ำที่ผ่านการใช้แล้ว รดต้นไม้ หรือรดหญ้าในสนาม
 17. ไม่รดน้ำบริเวณทางเดินหรือถนน ควรรดน้ำในตอนเช้าและเย็น

แหล่งข้อมูล : มูลนิธิโลกสีเขียว
เรียบเรียง : นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์ นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว