Make your own free website on Tripod.com
เศรษฐกิจแบบนี้หันมาดื่มน้ำประปากันเถอะ
การดื่มน้ำสะอาดมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะจะช่วยตัดวงจรการเกิดโรคต่างๆ ที่มากับน้ำ และช่วยทำให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง สดชื่น และเต่งตึง ในสมัยก่อนเราสามารถดื่มน้ำสะอาด และนำน้ำมาใช้ในปรุงอาหารได้โดยตรงจากแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และน้ำฝน เพราะสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นยังไม่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกต่างๆ มากเหมือนทุกวันนี้ แต่ในปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆ หรือในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก จะพบว่า แม้แต่น้ำฝนก็ยังหาความสะอาดบริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้เลย ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ดื่มกินได้ ดังนั้นเราจึงหันมามองกันว่าจะมีน้ำจากแหล่งใดที่จะมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และปราศจากสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็พบว่า น้ำประปาที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งจาก การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในชนบท สามารถเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้เป็นน้ำสำหรับดื่มกินได้ เพราะน้ำประปาเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการ ต่างๆ มากมาย ที่ทำให้น้ำสะอาด ตั้งแต่การกวนช้าและเร็ว การทำให้ตกตะกอน การกรอง และการเติมคลอรีน ซึ่งถ้าระบบประปาทุกระบบผ่านขั้นตอนตามกระบวนการดังกล่าว ท่านก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าสามารถนำน้ำประปาจากระบบประปานั้นๆมาดื่ม และนำมาปรุงอาหารได้จากก็อกน้ำทันที (ถ้าต้องการเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นท่านอาจจะนำน้ำนั้นมากรองหรือต้มก่อนก็ได้ ) แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำด้วยว่ามีการรั่วและชำรุดเสียหายหรือไม่ ซึ่งทางหน่วยราชการและเจ้าของระบบประปาได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะแล้ว ส่วนตัวท่านเองก็ต้องช่วยตรวจสอบในจุดที่ท่านพบเห็น เพราะการรั่วของท่อจะเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคและสารพิษที่อยู่รอบๆท่อแทรกซึมเข้าไปในน้ำได้ ทำให้น้ำขุ่น และสกปรก ถ้านำน้ำไปตรวจวิเคราะห์ก็จะพบสารที่ไม่ต้องการให้มีในน้ำและพบเชื้อโรคมากมาย ส่งผลให้ไม่กล้าดื่มกินน้ำจากก็อกน้ำโดยตรง

จากกระบวนการบำบัดน้ำประปาที่กล่าวมาแล้ว ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำบัดน้ำจำนวนหนึ่ง ที่ท่านจะต้องจ่ายเป็นค่าใช้น้ำ แต่ถ้าเทียบกับค่าน้ำบรรจุขวดที่ต้องซื้อในราคาขวดละ 5 บาท จะพบว่าน้ำประปามีราคาถูกกว่าน้ำบรรจุขวดถึง 2500 เท่าทีเดียว เมื่อท่านมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของเมืองไทยแล้ว ท่านจะไม่หันมาดื่มน้ำประปากันเชียวเหรอ เพราะนอกจากจะสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยให้ท่านประหยัดเงินอีกด้วยนะ


กนิษฐา ไทยอุดม
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอบรมและเผยแพร่
กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข