Make your own free website on Tripod.com

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2542 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด เกณฑ์จัดสรร กรอบงบประมาณตามเกณฑ์ 80% การจัดสรรจริง %งบประมาณที่จัดสรร
นครราชสีมา 2.71 50,979,957 33,985,400 1.8045473
ชัยภูมิ 1.27 23,992,947 24,185,400 1.2841896
บุรีรัมย์ 2.76 51,988,787 27,187,200 1.4435784
สุรินทร์ 1.99 37,527,722 32,849,000 1.7442070
มหาสารคาม 1.73 32,575,357 36,809,000 1.9544740
ขอนแก่น 2.14 40,375,231 84,725,400 4.4987257
เลย 0.93 17,529,132 35,703,600 1.8957798
สกลนคร 1.55 29,204,779 24,065,400 1.2778179
หนองคาย 1.39 26,242,634 24,343,600 1.2925897
อุดรธานี 1.83 34,387,074 96,089,000 5.1021069
หนองบัวลำภู 0.84 15,803,200 24,523,600 1.3021473
กาฬสินธุ์ 1.75 32,921,993 9,865,400 0.5238303
อุบลราชธานี 2.12 39,881,371 36,965,400 1.9627785
ยโสธร 0.95 17,960,858 12,785,400 0.6788756
นครพนม 1.03 19,353,398 14,923,600 0.7924091
ศรีสะเกษ 2.08 39,093,653 16,705,400 0.8870187
ร้อยเอ็ด 2.43 45,761,138 44,065,400 2.3397723
มุกดาหาร 0.74 13,866,151 33,385,400 1.7726887
อำนาจเจริญ 0.64 12,103,272 17,925,400 0.9517979
รวม 31 581,548,655 631,088,000 33.5093346